破财免灾 /pò cái miǎn zāi / Của đi thay người.

  •  Ý nghĩa: Câu thành ngữ này để người ta nhận ra sự quan trọng giữa tính mạng và của cải. Vì sinh mạng đáng giá hơn nên “Của đi thay người” được xem là một chuyện may mắn. Của cải mất đi còn kiếm lại được chứ người mất rồi thì không cách nào sống dậy.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203.222.7666

Nhắn tin qua Facebook