熟能生巧 /Shú néng shēng qiǎo/ – Quen tay hay việc

 

Ý nghĩa: Câu nói này ám chỉ việc làm nhiều lần, có nhiều kinh nghiệm, trở nên thành thạo thì công việc sẽ làm rất tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203.222.7666

Nhắn tin qua Facebook