半斤八两 / bàn jīn bā liǎng / :  Kẻ tám lạng, người nửa cân

Ý nghĩa: Chỉ sự so sánh tương đương lực lượng giữa hai phe, hai đối thủ trong một cuộc tranh đấu được thua nào đó. Có khi nó là sự nhận xét về mức độ tương đương của một sự việc, hành động hay tính chất nào đó của hai bên: “Một bên chế trước, một bên giễu lại. Thật là kẻ tám lạng người nửa cân” (Con đường vô Nam).

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203.222.7666

Nhắn tin qua Facebook