Ngữ pháp tiếng Trung 1: Động từ li hợp là gì? Một số Động từ li hợp thông dụng và Cách sử dụng

Ngữ pháp tiếng Trung 2: Ý nghĩa DẤU CÂU trong tiếng Trung!

Ngữ pháp tiếng Trung 3: Các từ tượng thanh trong tiếng Trung

Ngữ pháp tiếng Trung 4: Câu phức điều kiện trong tiếng Trung

Ngữ pháp tiếng Trung 5: Từ ghép trong tiếng Trung

Ngữ pháp tiếng Trung 6: Trật tự câu trong tiếng Trung

Ngữ pháp tiếng Trung 7: Cách sử dụng từ 并

Ngữ pháp tiếng Trung 8: Hình thức so sánh trong ngữ pháp tiếng trung

Ngữ pháp tiếng Trung 9: Ba loại câu so sánh dùng 一样,有,比

Ngữ pháp tiếng Trung 10: Cách sử dụng từ “” (Bǐ) để so sánh hơn trong tiếng Trung

Ngữ pháp tiếng Trung 11: Ngữ danh từ trong tiếng Trung

Ngữ pháp tiếng Trung 12: Bổ ngữ thời lượng trong tiếng Trung

Ngữ pháp tiếng Trung 13: Danh từ trong tiếng Trung

Ngữ pháp tiếng Trung 14: Động từ trong tiếng Trung

Ngữ pháp tiếng Trung 15: Phương vị từ trong tiếng Trung

Ngữ pháp tiếng Trung 16: Số từ trong tiếng Trung

Ngữ pháp tiếng Trung 17: Giới từ “把” trong tiếng Trung

Ngữ pháp tiếng Trung 18: Cách đặt câu hỏi trong tiếng Trung

Ngữ pháp tiếng Trung 19: Các từ ngữ trọng điểm

Ngữ pháp tiếng Trung 20: Các từ trái nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203.222.7666

Nhắn tin qua Facebook