Tổng hợp 60 câu châm ngôn hay về cuộc sống

Tong hop 60 cau cham ngon hay ve cuoc song

*人生箴言:人是不能太闲的,闲久了,努力一下就以为在拼命。别说你会尽力,努力,全力,用吃奶的力,这些都不是最大的力。要使出自己的洪荒之力,一个人如果不逼自己一把,永远不知道自己有多优秀 。

/Rénshēng zhēnyán: Rén shì bùnéng tài xián de, xián jiǔle, nǔlì yīxià jiù yǐwéi zài pīnmìng. Bié shuō nǐ huì jìnlì, nǔlì, quánlì, yòng chī nǎi de lì, zhèxiē dōu bùshì zuìdà de lì, yào shǐ chū zìjǐ de hónghuāng zhī lì, yīgè rén rúguǒ bù bī zìjǐ yī bǎ, yǒngyuǎn bù zhīdào zìjǐ yǒu duō yōuxiù./

Châm ngôn cuộc sống: Người là không thể quá rảnh rỗi, rảnh rỗi lâu rồi, cố gắng một chút lại cho rằng là đang liều mạng. Đừng nói bạn sẽ tận lực, cố gắng, toàn lực, dùng hết cái lực bú sữa của mình. Đây đều không phải là những sức lực lớn nhất, bạn phải dùng ra cái sức lực nguyên thủy vốn có của mình. Nếu bạn không bức bản thân mình một phen, thì vĩnh viễn bạn cũng không biết được bạn ưu tú như thế nào.

1、 每件小事都尽心尽力而为,这就是成功的秘诀。

/Měi jiàn xiǎoshì dōu jìnxīn jìnlì ér wéi, zhè jiùshì chénggōng de mìjué./

Mỗi một việc đều làm được tân tâm tận  lực, đây chính là bí quyết của thành công.

2、 忽视当前一刹那的人,就是等于了他所有的一切。

/Hūshì dāngqián yīchànà de rén, jiùshì děngyú xū zhìle tā suǒyǒu de yīqiè./

Bỏ qua cái người lúc trước, tương đương với bỏ qua tất cả những gì của họ.

3、 不管我们曾经遇见还是错过,总有些人和事让我们难以忘却。

/Bùguǎn wǒmen céngjīng yùjiàn háishì cuòguò, zǒng yǒuxiē rén hé shì ràng wǒmen nányǐ wàngquè./

Cho dù chúng ta đã từng gặp hay đã bỏ lỡ, luôn có những người và những điều mà chúng ta sẽ không bao giờ quên.

4、 人生的旅途中,你总有那么一段时间,需要自己走,需要自己扛。

/Rénshēng de lǚtú zhōng, nǐ zǒng yǒu nàme yīduàn shíjiān, xūyào zìjǐ zǒu, xūyào zìjǐ káng./

Trong hành trình của cuộc đời, luôn có những khoảng thời gian bạn cần phải tự mình đi, tự mình gánh vác.

5、 在这个世上,生活不会是一路乘风破浪,坎坷不平,生活现实而且残酷。

/Zài zhège shìshàng, shēnghuó bù huì shì yīlù chéngfēngpòlàng, kǎnkě bùpíng, shēnghuó xiànshí érqiě cánkù./

Trên đời này, cuộc sống không phải là một đường suôn sẻ, hay trắc trở không ngừng, cuộc sống thực tế đến phũ phàng.

6、 能改的,叫做缺点,不能改的,叫做弱点。

/Néng gǎi de, jiàozuò quēdiǎn, bùnéng gǎi de, jiàozuò ruòdiǎn./

Thứ có thể thay đổi, gọi là khuyết điểm, thứ không thể thay đổi, gọi là nhược điểm.

7、 如果可恨的挫折使得你尝到苦果,朋友,那么奋起必是将让你尝到人生的欢乐。

/Rúguǒ kěhèn de cuòzhé shǐdé nǐ cháng dào kǔguǒ, péngyǒu, nàme fènqǐ bì shì jiāng ràng nǐ cháng dào rénshēng de huānlè./

Nếu cái thất bại đáng ghét khiến bạn nếm tới rồi quả đắng, vậy thì sự phấn khởi sẽ khiến bạn nếm đến niềm vui của cuộc sống.

8、 所谓“逆境”,逆着我们脾气的就算逆境。逆境如考试,可以衡量修行的功夫。

/Suǒwèi “nìjìng”, nìzhe wǒmen píqì de jiùsuàn nìjìng. Nìjìng rú kǎoshì, kěyǐ héngliáng xiūxíng de gōngfū./

Cái gọi là “nghịch cảnh” có nghĩa là đối nghịch với tính khí của chúng ta. Nghịch cảnh cũng giống như một kỳ thi, có thể đo lường được sự cố gắng rèn luyện.

9、 无尽的人海中,我们相聚又分离。但愿我们的友谊冲破时空,随岁月不断增长。

/Wújìn de rén hǎizhōng, wǒmen xiāngjù yòu fēnlí. Dàn yuàn wǒmen de yǒuyì chōngpò shíkōng, suí suìyuè bùduàn zēngzhǎng./

Trong biển người vô tận, chúng ta gặp nhau rồi lại chia lìa. Nhưng mong rằng tình bạn của chúng ta có thể vượt qua thời gian không gian, trường tồn theo năm tháng.

10、 当你快乐时,你要想这快乐不是永恒的。

当你痛苦时,你要想这痛苦也不是永恒的。

/Dāng nǐ kuàilè shí, nǐ yào xiǎng zhè kuàilè bùshì yǒnghéng de.

Dāng nǐ tòngkǔ shí, nǐ yào xiǎng zhè tòngkǔ yě bùshì yǒnghéng de./

Khi bạn hạnh phúc, bạn phải nghĩ rằng hạnh phúc này không phải là vĩnh cửu.

Khi bạn đau khổ, bạn phải nghĩ rằng nỗi đau không phải là vĩnh cửu.

11、 真正的智慧不是预知未来,而是知道现在,享受现在的一切,不必担心现在和将来。

/Zhēnzhèng de zhìhuì bùshì yùzhī wèilái, ér shì zhīdào xiànzài, xiǎngshòu xiànzài de yīqiè, bùbì dānxīn xiànzài hé jiānglái./

Sự khôn ngoan chân chính không phải là đoán trước được tương lai, mà là biết được hiện tại và tận hưởng mọi thứ trong hiện tại mà không cần lo lắng về hiện tại và tương lai.

12、 当她说你好而拒绝你的时候,其实就是没看上对方而已。懂,是世界上最温情的语言。

/Dāng tā shuō nǐ hǎo ér jùjué nǐ de shíhòu, qíshí jiùshì méi kàn shàng duìfāng éryǐ. Dǒng, shì shìjiè shàng zuì wēnqíng de yǔyán./

Khi cô ấy nói bạn rất tốt nhưng lại từ chối bạn, thực ra chỉ là cô ấy không thích bạn mà thôi. Hiểu, là ngôn ngữ dịu dàng nhất trên thế giới.

13、 “活在当下”,那就是在刹那间去领会生活的美及喜悦,而不去眷恋它所带来的快感。

/“Huó zài dāngxià”, nà jiùshì zài chànà jiān qù lǐnghuì shēnghuó dì měi jí xǐyuè, ér bù qù juànliàn tā suǒ dài lái de kuàigǎn./

“Sống trong hiện tại” có nghĩa là tận hưởng vẻ đẹp và niềm vui của cuộc sống ngay lập tức, mà không bị ràng buộc vào niềm vui nó mang lại.

14、 有时候,你想证明给一万个人看,到后来,你发现只得到了一个明白的人,那就够了。

/Yǒu shíhòu, nǐ xiǎng zhèngmíng gěi yī wàn gèrén kàn, dào hòulái, nǐ fāxiàn zhǐdé dàole yīgè míngbái de rén, nà jiù gòule./

Đôi khi, bạn muốn chứng minh một điều cho 10.000 người xem, nhưng sau đó, bạn phát hiện chỉ cần một người hiểu, vậy là đủ.

15、 以前只是一种经历与感觉,而不是证据,不需要为以前的喜欢付出现在或以后的责任。

/Yǐqián zhǐshì yī zhǒng jīnglì yǔ gǎnjué, ér bùshì zhèngjù, bù xūyào wèi yǐqián de xǐhuān fùchū xiànzài huò yǐhòu de zérèn./

Trước đây chỉ là trải nghiệm và cảm nhận chứ không phải bằng chứng, không cần phải trả trách nhiệm hiện tại hay tương lai cho mối tình trước.

16、 拼命对你好的人,一瞬间抽离然后冷淡,就算这是你不喜欢的人,你都会犯贱地对他产生了感觉。

 

17、 每一条路都是荒径,每一个人都是过客,每一片记忆都是曾经。终于明白,有些路,只能一个人走。

18、 无论多别扭,你都要学会抽身而退。放下吧,忘记吧,一转身,一抬眼,你就会看见远处风景迷绕。

19、 以平常之心,接受已发生的事。以宽阔之心,包容对不起我们的人。以不变之心,坚持正确的理念。

21、 时光把过去浓缩成记忆,你可以回首,但无法回转,一切遇到的、诀别的、拥有的、失去的,都无可更改。

22、 所有负面的情绪和心态,对于你所不满的人和事情不起一点作用,而对于你自己和你的亲人友人起大作用!

23、 拿得起,放得下,人生得失很正常;站得高,望得远,是非恩怨莫挂怀;想得开,看得透,生活困惑自然开。

24、 真正的幸福那是脱离物质追求的一种心灵感受,幸福不受地位、权势、财富的约束,是人生路上坚强的表现。

25、 你永远不会知道,这一次会不会是最后一次;你也永远不会在发生时知道,这将对你的生活产生什么样的改变。

26、 生命就像是一种回音,你送出了什么它就送回什么,你播种了什么就是会收获什么,你给予什么就会得到什么。

27、 咖啡的苦与甜,不在于怎么搅拌,而在于是否放糖;一段伤痛,不在于怎么忘记,而在于是否有勇气重新开始。

28、 感情随着时间沉淀,感觉随着时间消失。终其是不同的物种,所以,谁又能明白谁的深爱,谁又能理解谁的离开。

29、 被大多数人嘲笑的人,不是疯子,就是天才。疯子与天才的区别在于:疯子不知别人正在嘲笑自己,而天才很清楚。

30、 在一起是一种缘分,不要轻易让喜欢你的人哭泣伤心,好好珍惜在一起的每一分钟,美好的回忆应该留给快乐和欢笑。

31、 “生气不如争气”,那些琐碎的、令人心烦的事,根本不值得自己去生气。学会控制自己的情绪,人生才会优雅从容。

32、 本可选择平坦磊落的路途,你却选择了荆棘丛生,崎岖危险。本可选择云淡风轻的路过,你却选择了飞蛾扑火,不计后果。

33、 拥有一份随缘之心,你就会发现,天空中无论是阴云密布,还是阳光灿烂;人生道路上无论坎坷还是畅达,心中总会拥有一份平静和恬淡。

34、 生活本不苦,苦的是欲望过多;其实,我们每个人都是天地间的过客,一个人的声音和足迹,如果能被另一个人深深的怀念和铭记,这就是永恒。

35、 找不到答案的时候,就独自出去看一看这个世界。人生,要懂得感恩,感恩,不一定是感谢大恩大德,而是一种生活态度,是一种善良的人性美。

36、 生活的本真,琐琐碎碎;生活的滋味,苦苦甜甜;生活的过程,反反复复;生活的节奏,忙忙碌碌;生活的旋律,喜喜忧忧;生活的心情,起起伏伏。

37、 每一个强大的人,都咬着牙度过一段没人帮忙,没人支持,没人嘘寒问暖的日子。过去了,这就是你的成人礼,过不去,求饶了,这就是你的无底洞。

38、 无论几点去睡的,反正一天又过去了。无论终点在哪里,反正一年又过去了。照顾好自己,如果尚有余力,记得保护美好的东西。不畏不怖不怂不退不磨叽,大家共勉。

39、 很多时候,我们更需要做的就是闭上自己愿意争辩的嘴,放下所谓高贵的自尊,承认自己曾经所犯的错误 , 下定决心努力去修正它。这并不代表放弃,而是收获了一份成长。

40、 人生如一本书,应该多一些出色的细节,少一些乏味的字眼;人生如一支歌,应该多一些昂扬的旋律,少一些忧伤的音符;人生如一幅画,应该多一些亮丽的色彩,少一些昏暗的色调。

41、 当我们置身于错综复杂的社会中,对任何一件事情如果没有通达它的真相,很容易随波逐流,心随境转;假如能够了悟到真相,即使外境再绚丽,也不会被它迷惑,犹如出于淤泥的莲花,一尘不染。

42、 所谓君子之交淡如水,是因为双方品行端正,内心充盈,懂得自省,他们不热衷狂欢,善于处理孤独,在与人交流时有轻微障碍。绝不是平日疏于联系,为了在有事相求时不想太难以启齿而找的借口。

43、 也许一个人最好的样子就是静一点。哪怕一个人生活。穿越一个又一个城市,走过一条又一条街道,仰望一片又一片天空,见证一场又一场离别。然后淡下来,于是终于可以坦然的说,我终于不那么执着了。

44、 再见你的时候,我终于是坚信你是我一生守望的人。跋涉千里阿,只是为我。可这短暂的相聚,终于是成了剪碎梦想的剪刀,让你我的心支离破碎。也许今生,我们大约只能如此两两相望了吧,雨水掩映一山的苍翠。

45、 对于那个爱你的人一定是要去尊重,爱你是有原因的,接受的同时要用加倍的关爱回报,但是千万不要欺骗人家的感情,这是你用钱买不来的财富。当你轻视人家付出的情感就是等于蔑视自己,你要记住,爱人是一种美德。

46、 不要把别人的闲言碎语当成礼物,因为你并不是收破烂的人。做好自己,当你真正完全投入到当下的事情中去时,不管这个事情多么简单卑微,你都能感受到无穷的乐趣。因为不够好,所以才要努力啊,不努力,你永远就是这个样子。

47、 不生气要争气,不看破要突破,不嫉妒要欣赏,不托延要积极。心态决定状态,心胸决定格局,眼界决定境界。过错是短暂的遗憾,错过是永远的遗憾。生活就是在细细的回味里散发香味的,同时我们也是在用自己的双手创造着新的惊喜。

48、 你若深爱一个人,就要学会阻止自己,不要把他当成全部,不要所有的话都跟他讲,不要所有的秘密都和他分享。你投入的多了,就会慢慢地忘记自己,那么最后的唯一的结局,是爱情被你抓得越紧,却逃得越远,最终只能击碎你的愿望。

49、 有一天你会明白,人不能太善良,因为人们只会挑软柿子捏,如果事事都太大度和宽容,别人也不会感激你,有时候应该适当的有点脾气,对待有些人真不能太温柔和忍耐,因过分善良会让我们丢失自己的价值和尊严,过分善良也是一种傻。

50、 成长是一个非常寂寞的过程,有时是因为不会做分数除法,有时是走列队的时候手臂的姿势总也摆不对,有时是因为亲密朋友的疏远……这些事根本不算什么大事,甚至自己也容易忘记。但其实每件事都像一次渗入,慢慢将自己变成现在的模样。

51、 人生终将要错过一些人,无可避免。人生在世,或多或少会经历一些情感的波折。暮然回首,那些在生命中涌动过的人,在心灵深处被爱踏足过的芳草地,是否还保留着珍贵的情感借以回味逝去的时光。——只是我们终将错过了,一些可以陪伴一生的人。

52、 学会与自己的伤痛和平共处,这就是成长的意义。我们永远不要期待别人的拯救,只有自己才能升华自己。自己已准备好了多少容量,方能吸引对等的人与我们相遇,否则再美好的人出现、再动人的事情降临身边,我们也没有能量去理解与珍惜,终将擦肩而过。

53、 人生,从某种意义上讲,就是选择与放弃。所有的聚散离合,都是上天的旨意。逢,是缘聚,离,是缘散,没办法,长时间的相聚,只怨命运如此,没缘分,永久牵手,只怪缘分如此,一切都是命运,一切都是天意,离开后,不怨,不恨,依然好好地铭记,期盼你,安好如初。

54、 单身是件会渐渐习惯的事。因为当你单身时,可以照顾好自己,自由的去玩,有各种各样的朋友,最后你会忘记爱情,忘记爱情带给你的感动。一个人单身久了,会带有雌雄同体的属性,让你自我温暖自我感动。所以,单身的人,你不是找不到爱情,而是渐渐失去了相爱的能力。

55、 很多杰出的人,很早就停止上学了,(自己选择或想上但没得上),但这些人可没停止学习,他们立刻改去更广大的社会学校,向更厉害的人学习了。你若有这种胆识,也尽可如此。但请不要误以为这些人,是因为早早停止上学而变杰出的,这就好像以为拿破仑是因为个子矮才杰出一样。

56、 时光向前,人生向后。这个年代的我们,大多数人都急着往前赶。似乎,谁跑得最快,谁就会离幸福最近。佛陀说,黑暗中,你要成为自己的光。流年老去,我们终会发现,无论身处何地,那道照亮内心的光芒,其实就在心底最温暖的地方。不管我们怎么跑,跑的有多快,或多慢,它一直就在那里。

57、 一切烦恼其实都是自寻烦恼。计较少了,快乐多了;压力少了轻松多了;抱怨少了舒心多了。自卑少了,自信多了;攀比少了,自在多了;复杂少了,简单多了。人有器量便有快乐,人有修养便有气质,人有爱心便是善良,人若淡然便能从容。随意心情才能平静,勤奋人生才能辉煌,豁达生活才能幸福。

58、 当你很累很累的时候,你应该闭上眼睛做深呼吸,告诉自己你应该坚持得住,不要这么轻易的否定自己,谁说你没有好的未来,关于明天的事后天才知道,在一切变好之前,我们总要经历一些不开心的日子,不要因为一点瑕疵而放弃一段坚持,即使没有人为你鼓掌,也要优雅的谢幕,感谢自己认真的付出。

59、 始终觉得深交过的朋友,就算因为各种难以预测的原因友谊实在维持不下去了,也尽量给对方留点面子。若对方不是做了对你伤害极其大的事,默默淡出彼此生活就好,没必要撕逼撕的太难看。两个人能处一段,都有彼此肝胆相照掏心掏肺的时候。所以绝交不出恶语,就当作是对那段好时光最后的纪念吧。

60、 该得到的要付出努力抓到手,不要等待,真正属于你的机遇不多,行动永远比幻想重要;不要抱怨,要直面矛盾和问题,怨天尤人只能证明你的无能。世上没有不平的事,只有不平的心。不去怨,不去恨,淡然一切,往事如烟。经历了,醉了,醒了,碎了,结束了,忘记吧!珍惜现有的生活,幸福就在你身边。

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0987654321
Hotline:
Chat
Các khoá học